“¿Zer da?” (II)


Sarasaitzuko euskarazko pipitakiak

    Batek bakarrik asmatu ditu 103’g. zenbakian ipiñi genituen pipitakiak, eta berekin du onezkero eskeñitako liburua. Ona alperrentzat ¿Zer da? aien erantzupenak:

    1. Allikaria. —2. Zirio paskuala. —3. Arroltzea. —4. Chunkoa. —5. Otsoa. —6. Mukia. —7 Mats zarra. —8. Laratza. —9. Gardara. —10. Orras̄ea. —11. Ferratara. —12. Gaztañara. —13. Librua. —14. Gerrena. —15. Idian sabela. —16. Abel gorria. —17. Beien titiak. —18. Arroltzea. —19. Gitarrara. —20. Tipulara. —21. Almiretzia. —22. Arrosadara.