Bibliografia


GARRALDA, F. (1915). “¿Zer da?” (I). Euskal-Esnalea. 5'g. urtea. Apirila 15. 103'g. zk., 92-93 or.

GARRALDA, F. (1915). “¿Zer da?” (II). Euskal-Esnalea. 5'g. urtea. Apirila 30;Maiatza 15. 104-105'g. zk., 111 or.

GARRALDA, F. (1915). “Izkirimiriak (Ardua ta ura, ¡Usía!)”. Euskal-Esnalea. 5'g. urtea. Apirila 30;Maiatza 15. 104-105'g. zk., 112 or.

GARRALDA, F. (1917). “Satorrak”. Euskal-Esnalea. 7'g. urtea. Apirila 30. 152'g. zk., 88 or.

GARRALDA, F. (1917). “Su-ondoko pipitakien gos̄akiara”. Euskal-Esnalea. 7'g. urtea. Maiatza 15. 153'g. zk., 107-108 or.

GARRALDA, F. (1917). “Borda bidean”. Euskal-Esnalea. 7'g. urtea. Ekaina 15. 155'g. zk., 139-140 or.

GARRALDA, F. (1917). “Kontu bat”. Euskal-Esnalea. 7'g. urtea. Urria 15-30. 163-164'g. zk., 218 or.

GARRALDA, F. (1918). “Eizari bat borda batian”. Euskal-Esnalea. 8'g. urtea. Ekaina. 174'g. zk., 121-122 or.

GARRALDA, F. (1920). “Xei andia”. Euskal-Esnalea. 10'g. urtea. Otsaila. 194'g. zk., 28-29 or.

GARRALDA, F. (1920). “Izkirimiriak”. Euskal-Esnalea. 10'g. urtea. Iraila. 201'g. zk., 164 or.

GARRALDA, F. (1921). “Kuba'rik Muskilda'ra”. Euskal-Esnalea. 11'g. urtea. Maiatza. 209'g. zk., 106-108 or.

GARRALDA, F. (1923). “Kallesa zer dan”. Euskal-Esnalea. 13. urtea. Maiatza. 233. zk., 81-85 or.

GARRALDA, F. (1925). “Abelgoŕiak”. Euskal-Esnalea. 15'g. urtea. Otsaila. 254'g. zk., 21-25 or.

GARRALDA, F. (1927). “Ni len”. Euskalerriaren Alde. Revista de Cultura Vasca. 17'g. urtea. Abuztua. 284'g. zk., 292-296 or.